Jyske Privat PC er en hjemmeside for ansatte i Jyske Bank i ind- og udland.

Formålet er at give adgang til kolleger, så de kan hente de programmer, som banken stiller til rådighed for ansatte som del af ansættelsen. Adgangen til programmerne er beskyttet bag kodeord.

Adgangskoder kan findes i VIS (log evt. ind via jyskedistance) og søg efter “adgangskode privatpc”.

Support

Oplever du fejl eller lignende problemer på hjemmesiden kan du kontakte Netredaktionen i Kommunikation Online. Men har du spørgsmål til programmer eller downloads, skal du kigge efter support indenfor emnerne Jyske Distance og Microsoft Office.


Jyske Privat PC is a website for the employees of Jyske Bank – both in and outside Denmark.

The purpose is to offer access for colleagues to download software that the bank makes available to them as part of their employment. The software is password protected.

Passwords can be found in VIS (you may also want to log on via jyskedistance) and search for “adgangskode privatpc” (password privatpc).

Support

If you experience errors or similar problems on the website, please contact Netredaktionen at Communications Online. However, if you have questions relating to software or downloads, please look for support on the pages Jyske Distance and Microsoft Office.